Υπηρεσία περιβαλλοντικής ορολογίας και εντοπισμού (ETDS)

 

Κατάλογος των πηγών ορολογίας

Document Actions
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100