Υπηρεσία περιβαλλοντικής ορολογίας και εντοπισμού (ETDS)

 
Loading...
Loading...

powered by The Google AJAX Search API and Google Custom Search Engines

Ορισμοί και δείγματα εικόνων


Loading...

τέφρα/στάχτη/σποδός
The incombustible matter remaining after a substance has been incinerated. (Source: MGH)

Terminology source: http://www.eionet.europa.eu

Περισσότερα... (Google)

Document Actions
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100