Υπηρεσία περιβαλλοντικής ορολογίας και εντοπισμού (ETDS)

 
Loading...
Loading...

powered by The Google AJAX Search API and Google Custom Search Engines

Ορισμοί και δείγματα εικόνων


Loading...

βιώσιμη ανάπτυξη
Development that provides economic, social and environmental benefits in the long term having regard to the needs of living and future generations. Defined by the World Commission on Environment and Development in 1987 as: development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (Source: GILP96)

Terminology source: http://www.eionet.europa.eu

Περισσότερα... (Google)

Document Actions
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100